Enderroc del sostre i condicionament. Març - Abril 2010